Croeso / Welcome

Hanes y Clwb / Club History

Y Clwb                                                                                                                                Mae Clwb Beicio Menai wedi ei ddechrau gan cryw bach oedd yn mynd allan am reid i gael ymlacio a gael hwyl. Pwrpas y clwb yma ydi cyfarfod gyda ein gilydd ar fore dydd Sul i gael reidio. Dim clwb rasio yw y clwb yma, clwb i gymdeithasu a cael hwyl.
 

Prif noddwyr y clwb yw Beics Menai Cycles a Moduron Menai.

Lle i Cyfarfod

  • Fyddwn yn cyfarfod ar y Maes Caernarfon am 9.30 bob bore dydd sul.
  • Yn ystod yr haf bydd ‘na reid bob nos fercher am 6.30 o’r maes parcio gyferbyn â’r Bryngwna, Caeathro. Cofiwch eich goleuadau!
  • Bore sul cyntaf y mis: reid aelodau newydd, rhyw 20 milltir gyda stop caffi. Mae croeso i bawb ymuno.
  • Bob bore sul arall fe fyddwn yn reidio rhwng 30-60 milltir, hefyd gydag stop caffi.

Cysylltwch a ni am fwy o wybodaeth. e-bost, malcolmsummers@tiscali.co.uk neu cysylltwch a ni ar Facebook.

The Club                                                                                                                          Menai Cycling Club was started by a group of like minded cyclists who enjoyed going out on the bike to relax and have fun. The purpose of the club is to meet every Sunday for a ride. We are not a racing club, we are more of a social club with emphasis on fun.

Our main sponsor are Beics Menai Cycles and Moduron Menai.

Club Rides

  • We meet on the Castle Square, Caernarfon at 9.30 every Sunday morning. Rides decided on the morning.
  • During the summer there will be a ride every Wednesday at 6.30 from the car park opposite Bryngwna pub in Caeathro. Please bring lights with you.
  • On the first Sunday of every month we have a new members ride, around 20 miles with a café stop. Everyone welcome to join us.
  • Then every following Sunday we ride around 30-60 miles, with a café stop.

If you would like more information feel free to contact us by e-mail malcolmsummers@tiscali.co.uk or contact us on Facebook.

Advertisements

1 thought on “Croeso / Welcome

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s